صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورت جلسه برگزاری مجمع انحلال صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۲ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ تمدید دوره فعالیت دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
۳ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
۴ تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
۵ صورت جلسه مجمع عمومی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۶ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق یکم دانا دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۷ ثبت صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
۸ ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
۹ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۱۱ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۰
۱۲ تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به۲۹اسفند۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق یکم دانا دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۲۸
۱۴ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
۱۵ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
۱۶ صورتجلسه مجمع فوق العاده دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
۱۷ تغییر کارمزد متغیر ابطال دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۰۷
۱۸ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
۱۹ مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۱۶
۲۰ مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم دانا دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۲۲