مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورت جلسه برگزاری مجمع انحلال صندوق دریافت خبر 1396/12/27
2 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ 1396/04/20 تمدید دوره فعالیت دریافت خبر 1396/05/15
3 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ 1396/04/24 دریافت خبر 1396/04/27
4 تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی دریافت خبر 1395/07/11
5 صورت جلسه مجمع عمومی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1394 دریافت خبر 1395/04/09
6 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق یکم دانا دریافت خبر 1395/03/10
7 ثبت صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1394/04/20
8 ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1394/04/20
9 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/03/26
10 صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر 1393/06/23
11 ثبت صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر 1393/04/10
12 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به29اسفند92 دریافت خبر 1393/03/31
13 صورتجلسه مجمع صندوق یکم دانا دریافت خبر 1393/03/28
14 دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/03/13
15 دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/02/08
16 صورتجلسه مجمع فوق العاده دریافت خبر 1392/11/08
17 تغییر کارمزد متغیر ابطال دریافت خبر 1392/11/07
18 دعوت به مجمع دریافت خبر 1392/09/04
19 مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر 1392/06/16
20 مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دریافت خبر 1392/04/17
21 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم دانا دریافت خبر 1391/05/22