بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/08/02 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/06/31 دانلود
1394/02/21 بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق یکم دانا دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi