صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق یکم دانا دانلود