صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۱۸.۴۹ ۷.۰۲
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰.۰۱ (۰.۱) ۳.۷۷ (۳۰.۱۹)
۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰.۱۸ ۰.۰۲ ۹۳.۹۶ ۷.۵۶
۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۴ ۰
۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۳ ۰
۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ (۰.۳۶) ۰.۰۱ (۷۳.۰۹) ۳.۳۲
۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۲ ۰
۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ (۰.۰۳) (۰.۱۵) (۹.۱۵) (۴۳.۱۸)
۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ (۰.۰۷) (۰.۱۳) (۲۳.۸۵) (۳۸.۰۵)
۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ (۰.۱۱) ۰.۰۸ (۳۳.۴۷) ۳۵.۴۴
۱۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ۰.۴۶ ۰.۲۵ ۴۲۸.۵۱ ۱۴۸.۱۳
۱۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ۰.۷۳ ۰.۱۸ ۱,۳۳۲.۸۵ ۹۴.۴۹
۱۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۰.۰۱ ۰.۱۵ ۲.۴۳ ۶۹.۸۴
۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ (۱) (۰.۵۳) (۹۷.۴۸) (۸۵.۴۱)
۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۱۱۱.۵۳ ۲۹۹.۴۱