صندوق سرمایه‌گذاری یکم دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۵۷۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۳۳ ۹۶.۰۲ % ۲۳۳ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۳۳ ۹۶.۰۵ % ۲۳۱ ۳.۹۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۹۹۴ ۶۸.۱۲ % ۱,۸۶۹ ۳۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۶۹ ۵۷.۵۷ % ۲,۴۸۳ ۴۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۶۹ ۵۷.۵۸ % ۲,۴۸۲ ۴۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۶۹ ۵۷.۵۹ % ۲,۴۸۱ ۴۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۲,۱۷۲ ۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۹ ۵۳.۹۹ % ۵۲۸ ۹.۰۱ % ۲,۱۷۲ ۳۷ %
۸ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲,۱۷۲ ۳۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۶۹ ۵۴ % ۵۲۷ ۸.۹۹ % ۲,۱۷۲ ۳۷.۰۱ %
۹ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲,۲۸۶ ۳۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۳ ۵۱.۵۱ % ۵۶۰ ۹.۵۵ % ۲,۲۸۶ ۳۸.۹۴ %
۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ ۲,۴۹۱ ۴۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۷ ۲۴.۳۱ % ۱,۹۵۴ ۳۳.۲۸ % ۲,۴۹۱ ۴۲.۴۲ %