مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ 1396/04/20 تمدید دوره فعالیت دریافت خبر 1396/05/15
2 صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق به تاریخ 1396/04/24 دریافت خبر 1396/04/27
3 تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی دریافت خبر 1395/07/11
4 صورت جلسه مجمع عمومی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1394 دریافت خبر 1395/04/09
5 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق یکم دانا دریافت خبر 1395/03/10
6 ثبت صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1394/04/20
7 ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت خبر 1394/04/20
8 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/03/26
9 صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر 1393/06/23
10 ثبت صورتجلسه مجمع صندوق دانا دریافت خبر 1393/04/10
11 تصویب صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق یکم دانا برای سال مالی منتهی به29اسفند92 دریافت خبر 1393/03/31
12 صورتجلسه مجمع صندوق یکم دانا دریافت خبر 1393/03/28
13 دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/03/13
14 دعوت به مجمع دریافت خبر 1393/02/08
15 صورتجلسه مجمع فوق العاده دریافت خبر 1392/11/08
16 تغییر کارمزد متغیر ابطال دریافت خبر 1392/11/07
17 دعوت به مجمع دریافت خبر 1392/09/04
18 مجمع فوق العاده صندوق دریافت خبر 1392/06/16
19 مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری یکم دانا دریافت خبر 1392/04/17
20 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري يكم دانا دریافت خبر 1391/05/22
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق