صندوق یکم دانا

صندوق یکم دانا تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده و در اندازه بزرگ مي باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس ، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد . برای مشاهده نصاب های مذکور بر روی لینک زیر کلیک نمائید .

نصاب دارایی ها در امیدنامه

ترکیب دارائیهای صندوق برای دوره های زمانی مختلف

ترکیب روزانه دارائیهای صندوق

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود