صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 14,681,771,727
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 4,237
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,763 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,500,898
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,465,134
تاریخ محاسبه NAV: 1396/07/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,465,134
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود