صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 19,801,016,026
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: طلایه ارشدی 6,425
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,575 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,121,745
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,081,870
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,081,870
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود